Hopp til hovedinnholdet

Slik griller du med god samvittighet

Grillkull - 1 - Foto Lars Sandved Dalen

God mat tilberedt på grill hører sommeren til. Men sjekk at grillkullet kommer fra lovlig hogst og at sekken er tydelig sertifisert. Ulovlig hogst bidrar til avskoging, truer dyreliv, plantearter og det biologiske mangfoldet generelt. Ulovlig hogst kan dessuten gi næring til global oppvarming. Ulovlig hogst har også vært knyttet til kriminell virksomhet, våpenhandel, narkotikasmugling og menneskehandel. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

En ny undersøkelse viser at mye av grillkullet i Europa kommer fra tropisk skog. Om du griller med kulegrill eller engangsgrill – sjekk at grillkullet stammer fra bærekraftig og ikke ulovlig hogst. Vi forklarer deg hvordan.

Vakre, varme vårdager og solfylte sommerkvelder får deg kanskje til å hente frem grill og grillkull? Kanskje har du handlet inn gode råvarer og sørget for riktig temperatur på grillen. Men har du sjekket grillkullet? Det bør du. Kullet kan stamme fra ulovlig hogst – enten i Europa eller Asia. Nylig ble det avslørt at et østerriksk tømmerselskap drev ulovlig hogst i naturreservater i Romania. Ulovlig hogst bidrar til avskoging, truer dyreliv, plantearter og det biologiske mangfoldet generelt. Dessuten kan ulovlig hogst gi næring til global oppvarming.

 

Slik sjekker du om grillkullet er sertifisert

- Det første du bør gjøre når du står i butikken foran reolen med grillkull er å velge de produktene som er merket med et FSC-sertifiseringssymbol, forteller NIBIO-forsker Andreas Treu.

Han forklarer at sertifiseringssymbolet består av en bokstav og et sekssifret sertifiseringsnummer.

- Det finnes et eget nettsted der du kan søke opp produsenten ved hjelp av denne koden, forteller Treu. For eksempel, dersom en sekk er merket «FSC-C107188», betyr det at produsenten heter Dancoal og kommer fra byen Goleniów i Polen.

Det er den internasjonale sertifiseringsorganisasjonen Forest Stewardship Council som administrerer merkeordningen.

- Mangler sertifikatet bør man ikke kjøpe grillkullet – heller ikke dersom det ikke fremgår av pakken hvilket treslag grillkullet er laget av, advarer Treu.

- Gi gjerne beskjed til selgeren om at grillkullet ikke er sertifisert.

 

Import av lovlige og ulovlige treprodukter

Nesten halvparten av grillkullet som selges i Europa stammer fra tropiske og subtropiske skoger. Og ofte er ikke merkingen korrekt, eller den mangler sertifisering på bærekraftig hogst, noe som gjør det vanskelig å vite om tømmeret er ulovlig hogd.

Utfordringen i dag er at import av grillkull ikke omfattes av den offentlige reguleringen av trevarer.

I Norge, som i resten av Europa, er handelen med trevarer som råvare regulert gjennom EUs tømmerforordning, European Timber Regulations (EUTR). Miljødirektoratet har ansvaret for tilsynet med norske bedrifter som omsetter importert tømmer og treprodukter.

Men hvordan sjekker man grillkull? Hvordan finner man ut hvilket treslag det svarte kullet stammer fra?

Selv forkullede trerester har spor i seg som forskerne kan følge.

- Selv om grillkull er forkullet tre så er årringene, og mye av trestrukturen, fremdeles intakt, forklarer Treu.

Og selv grillbriketter – som er sammenpressede trefibre som senere er forkullet – er det mulig å identifisere. Fibrenes struktur avslører hvilken art det er snakk om.

NIBIO-forskerne samarbeider blant annet med det tyske Thünen-instituttet. Der får de tilgang til spesialmikroskop som kan undersøke trestrukturen også i grillkull.

- Dette er en helt nyutviklet 3D-mikroskopiteknologi som gjør det mulig å avsløre opphavet til både grillkull og briketter, forklarer skogforskeren.

 

Secret shoppers avslørte grillkullets mørke hemmeligheter

Mesteparten av grillkullet som selges i Norge kommer fra Polen eller Indonesia ifølge SSB. To tredeler (67 prosent) av grillkullet som importeres til Norge stammer fra trær i indonesiske regnskoger og en tredel fra Polen. Mindre enn én prosent av grillkullet kommer fra andre land, slik som Sør-Afrika, Namibia og Sverige.

For å sjekke om varedeklarasjonen på utsiden av grillkullsekkene stemmer overens med innholdet, og hvorvidt grillkullet stammer fra ulovlig tømmerhogst, gikk forskere fra elleve europeiske land, inkludert Norge, sammen i en felles europeisk aksjon, der såkalte «Secret Shoppers» gikk til innkjøp av til sammen 150 sekker med grillkull.

Funnene fra denne undersøkelsen er nå publisert i en vitenskapelig artikkel. Resultatet av målinger på flere tusen grillkullbiter viser at mange av sekkene med grillkull som selges i Europa ikke viser hvilket treslag de stammer fra.

- I mange tilfeller var sekkene heller ikke merket korrekt med hvilke treslag de inneholdt – noe som ytterligere styrker mistanken om «ugler i mosen», påpeker Treu.

Det var spesielt sekkene med grillkull som ble solgt i Belgia, Spania, Italia og Polen som var mangelfullt merket.

Figur 1 - Resultater av undersøkelsen.png
Såkalte «secret shoppers» kjøpte inn sekker med grillkull fra butikker i elleve europeiske land. Figuren viser andelen av grillkullsekkene som inneholdt trevirke fra subtropisk eller tropisk skog (oransje), og fra sertifiserte skoger (grønn). Kilde: Haag et al. 2020.

Færre feil på merking av grillkull i Norge

I motsetning til mange andre europeiske land kom Norge ganske godt ut av den pan-europeiske grillkullundersøkelsen. Alle sekkene som ble kontrollert av «Secret Shopper» i Norge hadde godkjent merking, men ikke alt grillkullet stammet fra europeiske skoger. Også i Norge oppdaget forskerne sekker med grillkull som inneholdt tømmer fra tropiske og subtropiske skoger.

I henhold til internasjonale sertifiseringsordninger skal sekkene med grillkull merkes med opphavsland og med hva slags treslag som er benyttet. Spørsmålet er så: Holder merkingen det den lover?

- Som regel holder varedeklarasjonen det den lover; og grillkullet er laget av tømmer fra bærekraftige hogster – i alle fall i Norge, påpeker NIBIO-forsker Andreas Treu.

- Men noen ganger er merkingen feil, og grillkullet produsert med ulovlige treslag eller hentet fra ulovlige hogster.

- Dette betyr imidlertid ikke at grillkullet er laget av ulovlige treslag. Det kan være lovlige hogster, selv om det foregår i subtropisk og tropisk skog, påpeker Treu.

NIBIO-forskeren oppfordrer likevel norske grillentusiaster til kun å kjøpe grillkull laget av europeiske treslag, slik som bjørk, bøk og osp.

- Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst, og et viktig bidrag er å velge grillkull som nettopp er laget av vanlige europeiske treslag solg¬t gjennom sertifiserte produsenter. Sjekk at FSC-merket er med på pakken med grillkull!

For å komme problemet med ulovlig hogst til livs er Andreas Treu likevel tydelig på at det aller viktigste er at importen av grillkull blir bedre regulert og kontrollert.

- Ja, absolutt. Vårt hovedbudskap, basert på disse undersøkelsene, er at grillkull også burde være omfattet av den europeiske tømmerforordningen. Da får vi muligheten til å avsløre sekker som er feilmerket, avslutter Treu.

11-12.jpg
NIBIO-forsker Andreas Treu 2 - Foto privat.jpg
NIBIO-forsker Andreas Treu har deltatt i en stor, europeisk undersøkelse av innholdet i sekker med grillkull. Han oppfordrer norske grillentusiaster til kun å handle grillkull laget av europeiske treslag, slik som bjørk, bøk og osp. Foto: Privat
Slik søker du opp grillkullprodusentene med FSC-koden på sekken

Gå til FSCs nettsted https://info.fsc.org/index.php og tast inn koden du finner på sekken med grillkull.

 

TØMMERFORORDNINGEN

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for tilsyn med virksomheter som omsetter importert tømmer og treprodukter. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter som har opprinnelse i Norge.

 

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC er en internasjonal, uavhengig skogsertifiseringsordning.

https://fsc.org/en

6425985521.jpg
Å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst er forbudt. Velg grillkull som er laget av vanlige europeiske treslag, og som er solgt gjennom sertifiserte grillkull-produsenter. Sjekk at FSC-merket er med på pakken. Foto: Lars Sandved Dalen

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.