Hopp til hovedinnholdet

På tå hev mot importerte trelevende skadeinsekter

1-torstein-ser-i-boks_cropped

Torstein Kvamme kikker over noen av de innsamlede barkbillene. Kunnskap om hele mangfoldet av skadegjørende og potensielt skadegjørende insekter er viktig for at vi skal kunne beskytte oss mot dem. Foto: John Olav Oldertrøen

Overvåking og kartlegging skal hindre fryktede skadeinsekter å etablere seg i Norge. – Disse artene er likevel bare et fragment av det totale mangfoldet, forteller insektekspert Torstein Kvamme i NIBIO.

Norge importerte varer for 1030 milliarder kroner i 2022. Med på lasset kan det komme insekter i alle stadier. Et eget overvåkings- og kartleggingsprogram for importerte, trelevende insekter har som funksjon å reagere raskt dersom skadegjørere på trær eller trevirke blir oppdaget i Norge. I dette programmet legges det særlig vekt på karanteneskadegjørere definert i den globale EPPO-databasen.

 

Uforutsigbart og tilfeldig

– Hvert år kommer det et utall ulike insektarter inn i landet. Mange av disse er ikke nødvendigvis oppført som skadegjørere. Det store spørsmålet er om de overlever og hvordan de vil oppføre seg i helt nye miljøer. Det er ekstremt uforutsigbart og ofte preget av tilfeldigheter, forteller insektekspert Torstein Kvamme i NIBIO.

Tilbake i 1983 hadde en hytteeier i Frogn tatt med seg en bit av en gammel vinstokk hjem fra Italia. Den tjente som dekorasjon i hytta. Året etter merket hytteeieren at ukjente insekter hadde gått til angrep på massive eikesøyler inne i hytta. Det viste seg at vinstokken hadde inneholdt et antall flathettebiller (Trogoxylon impressum) som fint overlevde vinteren. Denne arten står ikke på noen lister over skadegjørere.

– For fire år siden fant vi barkbillen Xyleborinus attenuatus i Lier. Denne har stort skadepotensial og kan angripe en rekke løvtrearter. Billen utvikler seg raskt og er ferdig befruktet i det den flyr vekk og etablerer seg på et nytt sted. I fremtiden, med et varmere klima, kan en rekke fremmede barkbillearter etablere seg i Norge, advarer Kvamme.

Barkbillen Xyleborinus attenuatus (hann sett ovenfra). Foto: Erling Fløistad
Barkbillen Xyleborinus attenuatus (hann sett ovenfra). Foto: Erling Fløistad

– Det vil gi flere arter i områder der fremmede insektarter tidligere ikke har overlevd. Et eksempel på dette er vepsen geithams som kom tilbake etter å ha vært borte i nesten hundre år. Dette kan skyldes et varmere klima. Varmere klima er også èn av årsakene til at barkbillen Dendroctonus ponderosae (Mountain pine beetle), sprer seg i rekordfart i USA og forårsaker enorme skader. Et annet eksempel er brunmarmoret breitege (Halyomorpha halys). Denne arten er opprinnelig fra Asia, men har blitt påvist i Norge. Arten har mer enn 300 vekster på menyen, og påfører fruktdyrkere store skader.

– Skrekken er nok likevel om furuvednematoden (Bursaphelenchus xylophilus), skulle oppdages i Norge. Dette er ikke et insekt, men en rundorm. Arten er opprinnelig fra Nord-Amerika, men er spredt til flere områder i Asia, og er også påvist i Portugal. Denne spres ved hjelp av furubukk-biller og dreper nåletrær i stor hastighet og skala, fortsetter Kvamme.

 

Overvåking og kontroll er avgjørende

Ansvaret for kontroll av planteskadegjørere ved import ligger hos importørene, og NIBIO holder jevnlig kurs for å øke kompetansen hos disse.

– Et problem er at årvåkenheten kanskje ikke er like stor i den kalde årstiden, og at det nok er begrenset kunnskap om det totale mangfoldet av skadegjørere. Antagelig hadde det vært best å utføre kontroller på produksjonsstedene, og importørene burde vært pålagt å rapportere mistenkelige funn. I tillegg er det slik at varer som blir oppbevart i transittland får dette som avsenderadresse, og ikke produksjonslandet. Vi trenger bredere kunnskap, bedre kontroll og gode rutiner for destruering av pakkemateriale.

– NIBIO lagrer feromoner og duftstoffer til insektfeller for å få oversikt over eventuelle karanteneskadegjørere.  Disse lagrene må holdes à jour, og det er viktig å følge med på utviklingen av lokkestoffene. Overvåkingsprogrammet har nå også fått et bredere perspektiv og fokuserer ikke lenger like sterkt på asiatiske trebukker. Det er en klokere måte å anvende ressursene på, siden omfanget av forskjellige mulige skadegjørere er så stort, avslutter Kvamme.

Brunmarmorert breiteige (Halyomorpha halys), er en invaderende art som opprinnelig hører hjemme i Asia. Insektet kan gjøre stor skade på blant annet frukttrær. Foto: Erling Fløistad
Brunmarmorert breiteige (Halyomorpha halys), er en invaderende art som opprinnelig hører hjemme i Asia. Insektet kan gjøre stor skade på blant annet frukttrær. Foto: Erling Fløistad
Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) . Foto: Erling Fløistad
Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) . Foto: Erling Fløistad

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.