Hopp til hovedinnholdet

Ny samarbeidsavtale mellom NMBU og NIBIO

DA_20180612-154207 (1)

Urbygningen, et av NMBUs flotte bygg på Campus Ås. Foto: Lars Sandved Dalen.

NMBU og NIBIO har nylig undertegnet en overordnet avtale om samarbeid. Formålet er å utvikle og styrke samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon.

NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ulike samfunnsoppdrag og roller, men på mange områder sammenfaller formål og faglige kompetanseområder. Partene har hatt et langvarig samarbeid og har et felles ønske om å videreføre og utvikle dette med en overordnet, langsiktig avtale. Den nye avtalen som ble undertegnet i mai skal gi rammer for strukturert og forutsigbart samarbeid om forsking, undervisning, innovasjon og profilering.

- NIBIO er en svært viktig samarbeidspartner for oss, forteller Sjur Baardsen, rektor ved NMBU. Vi utfyller hverandre svært godt og har samtidig mange felles målsettinger. Kunnskapsklynga på Ås, som NIBIO og NMBU er en del av, i tillegg til Nofima og snart Veterinærinstituttet, er et kraftsentrum innen fagområder som er avgjørende for samfunnsutviklinga framover. Den nye avtalen bidrar til å videreutvikle og forsterke dette samarbeidet.

Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO, er enig:

- Et sterkere samarbeid mellom instituttene som er tilstede på Ås og NMBU kan ha stor betydning både for miljø, bærekraft og bioøkonomi. Denne avtalen mellom NMBU og NIBIO, som begge er store aktører innen disse fagfeltene, er et viktig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Vagstad fremhever, i likhet med Baardsen, at også eksisterende samarbeid med søsterinstituttene, Nofima og Veterinærinstituttet, som både NIBIO og NMBU samarbeider godt med i dag, vil være viktig for å realisere dette potensialet.

Avtalen gir også muligheter for mer forskning i hele Norge.

- NIBIO er tilstede over hele landet. Selv om vi har vårt hovedsete på Ås med 400 ansatte, så har vi forskningsstasjoner og kontorer på 15 steder i Norge, fra Troms og Finnmark i nord til Agder i sør. Dette er et nettverk som vi håper også NMBU kan ha stor nytte av, både innen undervisning og forskning.

- NIBIO sitter på kompetanse som er veldig relevant for mange av NMBUs studieprogram, og vi underviser allerede i en rekke emner. Men jeg er sikker på et potensialet er større. Jeg tror at vi kan få til en bedre flyt og utnytte kompetansen på tvers.

Samtidig mener Vagstad at avtalen kan bidra til utdanning og rekruttering av relevant arbeidskraft for NIBIO, og et bredere fagtilbud til studenter.

- Samhandling i et tidlig studentløp kan tilrettelegge for det. Det vil også være attraktivt for studenter ved NMBU.

collage NIBIOlokasjoner.jpg
NIBIO har sitt hovedkontor i Ås, men har kontorer og forskningsstasjoner på 15 steder i landet, bl.a. på Landvik i Grimstad (øverst til venstre), Apelsvoll i Østre Toten (øverst til høyre), Lofthus i Ullensvang (nederst til høyre) og Svanhovd i Sør-Varanger (nederst til venstre). Foto: Ragnar Våga Pedersen, Maximilian Pircher og Anette Tjomsland.
Fakta

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. NMBU har 1700 ansatte, 5200 studenter og 64 studieprogram.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO har 400 ansatte på Campus Ås, og totalt 700 ansatte fordelt på 15 steder i landet.

Den nye avtalen mellom NMBU og NIBIO gjelder i hovedsak innenfor følgende områder:

• Forskning, utdanning og innovasjon på aktuelle fagfelt

• Forskningsinfrastruktur, anskaffelse og drift herunder også regler og økonomiske avtaler for bruk av laboratorier og øvrig arealbruk hos respektive part

• Innovasjonsøkosystemet på Campus Ås

• Bistillinger, begge veier

• Undervisningstjenester

• Forskerutdanning

• Veiledning av masterstudenter

• Initiering og utvikling av prosjektsøknader

• Markedsføring, synliggjøring og profilering av fellesskapet og partene

• Felles koordinering av initiativer initiert av 3e part til begge parter

• Administrative funksjoner

Et samarbeidsutvalg skal ha det overordnede ansvaret for oppfølging av avtalen, og det skal inngås egne underavtaler for konkrete samarbeidsprosjekter.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.