Hopp til hovedinnholdet

Ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norske matvarer i 2017

erfl-20180509-080804

Foto. Erling Fløistad.

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører NIBIO hvert år analyser av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2017 ble det ikke funnet rester av plantevernmidler over grenseverdi i produkter produsert i Norge.

På oppdrag fra Mattilsynet utfører NIBIO årlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU-området eller utenfor. Alle resultatene fra overvåkningen rapporteres til EUs organ for mattrygghet (EFSA).

Avdelingsingeniør Randi Bolli i NIBIO forteller at prøvene er analysert for 350 forskjellige plantevernmidler og nedbrytningsprodukter av plantevernmidler. I tillegg brukes 12 ulike spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler, totalt 49 stoff.

Det har vært en nedgang av antall overskridelser fra 2016 til 2017, men det er en tendens til økning i antall funn av ulike plantevernmidler i en og samme prøve.

 

Ingen funn over grenseverdi i norske prøver

Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 prosent).  13 av disse var fra land utenfor EU. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter.

 

Forekomst av flere rester i samme prøve

Det høyeste antall plantevernmiddelrester ble påvist i rosiner fra Tyrkia. Her ble det påvist 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene lå over grenseverdi. Mattilsynet har vurdert prøven, og beregninger viser at det er ingen umiddelbar eller kronisk helsefare forbundet med plantevernmiddelrestene i produktet.

 

Funn av glyfosat i bygg

Totalt ble det tatt ut 13 prøver av bygg for analyse av glyfosat. Dette er første gang Mattilsynet analyserer glyfosat i bygg. Det ble påvist rester av glyfosat i åtte byggprøver, alle fra Norge. Det er tillatt å sprøyte med glyfosat mot kveke i moden bygg. Mattilsynet vil fortsette å ta ut prøver av bygg for analyse av glyfosat.

 

Lite plantevernmiddelrester i økologiske matvarer

Det ble tatt ut 95 prøver av økologiske produkter, hvorav 56 var importerte varer og 39 norskproduserte varer. Overvåkingen viser at økologisk mat gjennomgående er produsert i overensstemmelse med reglene. Det var kun to tilfeller som måtte følges opp av Mattilsynet. Det ene tilfellet skyldtes avdrift av plantevernmiddel fra naboeiendom, det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

erfl-20180509-090945-3.jpg
Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.