Hopp til hovedinnholdet

Hvordan sikre vinteroverlevelse av golfgress?

P2210074

Is må knuses for å unngå vinterskade (isbrann). Bildet er fra et forsøk på Bærum golfklubb i 2004. Foto: Agnar Kvalbein, NIBIO.

Gresseksperter har sett på driftspraksis, gressarter, gjødsling og dekking med duker for å finne ut hvordan golfgreener best kan overleve et stadig mer ustabilt vinterklima. En håndbok viet temaet er nå utgitt for å hjelpe golfklubber få bukt med problemene.

I 2014 sendte NIBIO, Norges Golfforbund og Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) ut en spørreundersøkelse til om lag ett tusen nordiske golfklubber for å finne ut hvilke konsekvenser vinteren førte med seg for deres virksomhet.

Nesten 350 golfklubber svarte på undersøkelsen og det viste seg at ustabile vintre skapte trøbbel for de fleste av banene. Nærmere 70 prosent opplyste at de slet med diverse gresskader knyttet til temperatursvingninger, lite lys, ustabilt snødekke og dannelse av is.

Skadene på gresset medførte betydelige økonomiske kostnader til utbedring, reparasjon og vedlikehold. I en god del av tilfellene, var skadene såpass alvorlige at de forsinket sesongåpning av golfbanen. Faktisk viste undersøkelsen at i år med store vinterskader kom de totale kostnadene for reparasjon av vinterskader pluss tapte inntekter på minst 140 millioner kroner i alle fem nordiske land.

For å finne løsninger på disse utfordringene, har en rekke gresseksperter fra NIBIO og andre forskningsinstitutter og golfklubber sett på driftspraksis, gressarter, optimal gjødsling, vinterdekke og flere andre faktorer. På en konferanse i november presenterte NIBIO-forskere de viktigste resultatene for golfnæringen i både inn- og utland. Det ble også delt ut en håndbok som tar for seg de vanligste vinterskadene på golfgress og mulige løsninger på dem.

 

Nordisk vinter ødelegger gress

Den nordiske vinteren er preget av frost, snø og regn, noe som kan påføre golfgress mange ulike typer skader. De mest vanlige kan deles inn i tre kategorier, nærmere bestemt vintersykdommer, is- og vannskader og uttørking.

Hva slags type skader og selve skadeomfanget kommer helt an på hvor og under hvilke klimatiske forhold golfbanen ligger. I den sørlige delen av Norden er det en type sopp som kalles for snømugg som er mest ødeleggende for gresset, mens lenger nord forårsaker isbrann at det dannes giftige forbindelser på grunn av oksygenmangel under isen. Denne giften vil ofte føre til at gresset dør. 

2010_4_28_b
Snømugg er en vanlig vinterskade på nordiske golfklubber, særlig i sør. Her ser vi en blanding av rød grastrådkølle og rosa snømugg på krypkvein. Foto: Tatsiana Espevig, NIBIO.

Ny håndbok gir svar

Så hvordan løse disse problemene?

– Løsningene er mange og varierer etter hvor golfbanen ligger og hvilke gressarter den har på greenene, sier Agnar Kvalbein fra NIBIO som er hovedforfatter av håndboken Turf Grass Winter Stress Management.

Han forteller at håndboken er et resultat av erfaringer fra flere forskningsprosjekter på vinteroverlevelse av golfgress. Småskalaforsøk har vært utført på NIBIOs sentre på Landvik ved Grimstad og Apelsvoll på Toten, som representerer to ulike klimasoner i Norden. I tillegg har det vært storskalaforsøk på golfbaner i alle de fem nordiske landene.

– Vårt hovedfokus i prosjektet har vært på hvordan gjødsling om høsten påvirkere overvintring og vårvekst under ulike klimaforhold. forteller Kvalbein.

Med greenkeepere som hovedmålgruppe håper han nå at det blir enklere for golfklubber å forebygge problemene de opplever om vinteren og våren.

– Dessuten inneholder håndboken en lang referanseliste som vi tenker kan danne et godt grunnlag for videre forskning på dette temaet. Det er det absolutt behov for, avslutter han.

winter-stress-mgmt-handbook-2.jpg
Håndboken Turf Grass Winter Stress Management er skrevet av NIBIO-forskere Agnar Kvalbein, Tatsiana Espevig, Wendy Waalen og Trygve S. Aamlid og er et resultat av det brukerstyrte innovasjonsprosjektet «Autumn application of fertilizer». Håndboken og ti ulike faktaark viet samme tema kan lastes ned gratis fra www.sterf.org.
Gruppebilde2.JPG
Seminaret Winter stress management of turf grass fant sted på Clarion hotel på Gardermoen 9.-10.-november 2017. Rundt 90 forskere og representanter fra golfklubber i ni ulike land var tilstede.
Finansiering

Norges forskningsråd, STERF, Golfforbundet og andre aktører i golfbransjen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.