Hopp til hovedinnholdet

Det nordiske skogsamarbeidet feirer 50 år

konferens4_cropped

NordGen Skog fungerer som en møteplass for forskere, forvaltere og praktikere i nordiske land. Foto: Sara Landqvist/NordGen.

I femti år har de nordiske landene samarbeidet om skogplanting, skogforyngelse og genetiske ressurser. I morgen onsdag inviterer NordGen Skog til storstilt jubileumsfeiring på nett.

I de nordiske landene har skogen alltid spilt en viktig rolle. Skog gir tømmer og bioenergi, samt beskyttelse mot vind og erosjon. Dessuten er skogen viktig for å sikre biologisk mangfold. Når det gjelder klimaendringer, er skogen spesielt viktig fordi den binder karbondioksid gjennom hele livet. I tillegg kan tre erstatte andre materialer som gir store utslipp når de produseres.

Klimaendringer kan ramme skogene hardt fordi trærne vi planter i dag vil vokse i flere tiår framover. I løpet av trærnes liv vil klimaet endres, og de må takle fremveksten av nye skadedyr og sykdommer som ikke har eksistert i Norden tidligere. Derfor er det viktig at vi har trær som er tilpasset stedet der de vokser, både nå og i mange år fremover.

Tuusula_Finland_2018.png
Gruppebilde fra NordGen-konferansen i Finland i 2018. Foto: Sara Landqvist/NordGen.

Samarbeid om felles utfordringer

- Det hele startet i en bar under et OECD-møte i Paris, forklarer Kjersti Bakkebø Fjellstad, seniorrådgiver ved Norsk genressurssenter og mangeårig leder av NordGen Skog. Utgangspunktet var at man ønsket å sikre tilgang på egnede frø og planter til skogen i Norden. Man innså at de nordiske land hadde mange av de samme utfordringene, og ganske raskt ble det etablert et felles nordisk organ som skulle samordne dette viktige arbeidet.

I dag er NordGen Skog et nordisk samarbeidsforum for å fremme skogforyngelse, frø- og planteproduksjon og genetiske ressurser. NordGen Skog arrangerer en nordisk konferanse og to temadager årlig, og fungerer som en møteplass for forskere, forvaltere og praktikere i nordiske land. Gjennom presentasjoner, diskusjoner og ekskursjoner, bidrar disse arrangementene til å øke kompetansen innen skogforyngelse og forvaltning av genetiske ressurser.

- Det har alltid vært viktig å la folk møtes og snakke sammen, forteller Bakkebø Fjellstad. På den måten sikrer vi kunnskapsutveksling på tvers av landene. Arrangøransvaret går på omgang mellom landene. Konferansene foregår på engelsk og har et overordnet nordisk perspektiv, mens temadagene ofte har et mer lokalt fokus og foregår på nasjonale språk.

- Det har vært et gjennomgående godt samarbeid i alle disse årene, understreker Bakkebø Fjellstad. Alle de fem nordiske landene er med. I tillegg har vi samarbeid med Baltikum.

 

Genetisk mangfold bidrar til motstandsdyktig skog

- Med de utfordringene vi står overfor er det viktig at vi sikrer en mest mulig motstandsdyktig skog også i framtida. For å få til dette må vi sørge for genetisk variasjon og genetisk mangfold. Fordi forskjellige trær bærer forskjellige gener, er det større sjanse for at noen av dem tåler de nye utfordringene.

Bakkebø Fjellstad forklarer at NordGen Skog sine satsingsområder er skoggenetikk og bevaring av skoggenetiske ressurser, frø- og planteproduksjon og foryngelse av skog.

- Ved å formidle kunnskap og erfaringer mellom de ulike aktørene og ut til publikum, bidrar vi til utvikling av bedre planteproduksjon og bedre foryngelsesmetoder for skog. Vi holder oss oppdatert og drifter ulike typer FoU-prosjekter og informasjonsaktiviteter. Det har vi gjort i femti år – og det har vi tenkt å fortsette med.

Bli med på jubileumsfeiringen

Onsdag 16. september kl.12.00-13.00.

Lenke til arrangementet finner du her.

Fakta om NordGen

NordGen (Nordisk Genressurssenter) arbeider med bevaring og bruk av genetiske ressurser innen landbruk og skogbruk i Norden. Dette innebærer bl.a. å bevare frø fra varianter av landbruksplanter, dyrking av planter med vegetativ formering og informasjonsarbeid om genetisk mangfold. Norsk Genressurssenter arbeider på samme område, men innenfor Norge.

NordGen ble stiftet 1. januar 2008 etter en sammenslåing av Nordisk genbank, Nordisk genbank husdyr og Det nordiske skogbrukets frø- og planteråd (NSFP). NordGen finansieres av Nordisk ministerråd.

NordGens hovedkontor ligger i Alnarp utenfor Malmø, mens avdelingene for husdyr og skog er lokalisert til Ås. NordGen Skog er en avdeling under Nordisk genressurssenter, som igjen er tilknyttet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

DSC04092.jpg
- Det har alltid vært viktig å la folk møtes og snakke sammen. På den måten sikrer vi kunnskapsutveksling på tvers av landene. Foto: Foto: Sara Landqvist/NordGen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.