Shivesh Karan

Forsker

(+47) 410 15 674
shivesh.karan@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Biografi

Shivesh har en doktorgrad i miljøvitenskap og ingeniørfag med spesialisering innen bærekraftig arealforvaltning gjennom analyse av geospatiale data. Med bakgrunn innen datateknologi og ingeniørfag, befinner hans ekspertise seg på krysset mellom teknologi og miljøvitenskap. Hans forskning omfatter sårbarhet knyttet til vannressurser, strategier for bioøkonomi, bruk av biokull i jordbruket, og han er spesielt interessert i å bidra til forskning relatert til syntese og analyse av geografiske data for tilpasning og lindre av klimaendringer.

Les mer

Sammendrag

Soner for pollinerende insekter i form av striper med blomster langs jordbruksareal, kom inn som et eget tiltak under regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP) i 2019. Hensikten er å bedre levevilkårene for ville pollinerende insekter. Tiltaket ble først iverksatt på Østlandet og i Rogaland, men senere har det også blitt tatt i bruk i flere fylker. Her beskriver vi hvordan tiltaket har vært brukt, både med hensyn til kontinuitet over tid og hvor vi finner blomsterstripene.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver alle prosesser som er utarbeidet innenfor datafangst, dataforvaltning, bearbeiding og analyse samt formidling i implementeringsfasen av et nytt jordovervåkingsprogram for jordbruksjord i Norge. Rapporten inneholder detaljerte planer for hvordan jordinformasjon fra ulike indikatorer skal innhentes, analyseres og bearbeides slik at tilstand og endring i jordsmonnet kan overvåkes. Programmet vil danne grunnlaget for landsdekkende jordinformasjon som muliggjør en vurdering av jordsmonnets status og endring for de fem truslene man har identifisert for norsk jordbruksjord: erosjon, jordpakking, tap av organisk materiale, tap av jordbiodiversitet og forurensning.

Til dokument

Sammendrag

Global warming necessitates urgent action to reduce carbon dioxide (CO2) emissions and remove CO2 from the atmosphere. Biochar, a type of carbonized biomass which can be produced from crop residues (CRs), offers a promising solution for carbon dioxide removal (CDR) when it is used to sequester photosynthetically fixed carbon that would otherwise have been returned to atmospheric CO2 through respiration or combustion. However, high-resolution spatially explicit maps of CR resources and their capacity for climate change mitigation through biochar production are currently lacking, with previous global studies relying on coarse (mostly country scale) aggregated statistics. By developing a comprehensive high spatial resolution global dataset of CR production, we show that, globally, CRs generate around 2.4 Pg C annually. If 100% of these residues were utilized, the maximum theoretical technical potential for biochar production from CRs amounts to 1.0 Pg C year−1 (3.7 Pg CO2e year−1). The permanence of biochar differs across regions, with the fraction of initial carbon that remains after 100 years ranging from 60% in warm climates to nearly 100% in cryosols. Assuming that biochar is sequestered in soils close to point of production, approximately 0.72 Pg C year−1 (2.6 Pg CO2e year−1) of the technical potential would remain sequestered after 100 years. However, when considering limitations on sustainable residue harvesting and competing livestock usage, the global biochar production potential decreases to 0.51 Pg C year−1 (1.9 Pg CO2e year−1), with 0.36 Pg C year−1 (1.3 Pg CO2e year−1) remaining sequestered after a century. Twelve countries have the technical potential to sequester over one fifth of their current emissions as biochar from CRs, with Bhutan (68%) and India (53%) having the largest ratios. The high-resolution maps of CR production and biochar sequestration potential provided here will provide valuable insights and support decision-making related to biochar production and investment in biochar production capacity.