Hopp til hovedinnholdet

Gardskart

Kart som gir arealtall for søkt landbrukseigedom.

Gardskart er sett saman av informasjon frå fleire kjelder. Gards- og bruksnummer for landbrukseigedommen blir henta frå Landbruksregisteret, eigedomsgrenser blir henta frå Matrikkelen og markslag i AR5 blir henta frå NIBIO.

Det er mogeleg å velja fleire  kartlag frå NIBIO og frå andre nasjonale kartleverandørar og dessutan heildekkjande kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.

I tillegg til automatisk arealutrekning for landbrukseigedommen har tenesta utskriftmogelegheit, tegne-/måleverktøy, mogelegheit for å lagre teikning, laste ned teikning som fil, leggje til fleire eigedommar og leggje til geografiske filer og vise dei i kartet. Les meir i brukarrettleiinga under.

Tenesta er tilrettelagd for landbruksforvaltninga og eigarar og brukarar av landbrukseigedommar, men er open for alle.

Mer om Gårdskart
KONTAKTPERSON