Gårdskart

Kart som gir arealtall for søkt landbrukseiendom.

Gårdskart er satt sammen av informasjon fra flere kilder. Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen og markslag i AR5 hentes fra NIBIO.

Det er mulig å velge flere  kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører samt heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.

I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen har tjenesten utskriftsmulighet, tegne-/måleverktøy, mulighet for å lagre tegning, laste ned tegning som fil, legge til flere eiendommer og legge til geografiske filer og vise dem i kartet. Les mer i brukerveiledningen under.

Mer om Gårdskart
Oppgradering av Matrikkel

Matrikkelen fra Kartverket vil være ustabil tirsdag 26.oktober fra kl: 18:00 og ut kvelden pga. oppgradering.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

25.10.2021 08:00 — 26.10.2021 23:00

 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
Oppgradering av Matrikkel

Matrikkelen fra Kartverket vil være ustabil tirsdag 26.oktober fra kl: 18:00 og ut kvelden pga. oppgradering.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

25.10.2021 08:00 — 26.10.2021 23:00

KONTAKTPERSON