Bruk av KOSTRA-applikasjonen

Her ligger veiledning for bruk av verktøy Arealberegning Kostra i kartløsningen Kilden hos NIBIO.

Dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må forstås som jordbruksareal i henhold til gjeldende definisjoner i arealressurskaret AR5. Dyrkbar jord må forstås i henhold til gjeldende definisjoner i datasettet Dyrkbar Jord. Informasjonen er opprinnelig kartlagt i Økonomisk kartverk, men forvaltes og oppdateres nå i AR5 og Dyrkbar jord.

I Kilden velger du Verktøy  over kartet, velg deretter "Arealberegning Kostra" i menyen. Gjelder for fagområde Arealinformasjon.

Hjelp-knapp tar deg til denne veiledningen, i-knapp tar deg til Landbruksdirektoratets nettside. 

 

Ved opplasting av reguleringsplan for beregning:

Det er mulig å laste opp egen reguleringsplan på SOSI-format og få beregnet dyrka/dyrkbar jord fordelt på reguleringsformål.

 1. Velg knappen "Last opp reguleringsplan".
 2. Legg inn reguleringsplanen du ønsker beregnet.
 3. Velg knappen "Last opp" for å laste opp planen og starte beregning.
 4. Når beregningen er ferdig, vises resultatet med arealtallene for dyrka jord, dyrkbar jord og annet areal opp på skjermen. En tabell viser reguleringsformål for rapportering i KOSTRA og en viser alle arealformål.
 5. Resultatet kan lagres ved å velge "Lagre rapport"-knappen. Filen er en *.cvs-fil som kan åpnes blant annet i Excel.

 

Ved tegning av flate direkte i kartet:

 1. Zoom deg inn i kartet for å se kart for det området du ønsker.
 2. Tegn en flate ved å klikke i kartet med "den blå prikken".  Maksimal størrelse er 20 000 dekar. Du kan tegne flere flater om du vil.
 3. Når du har tegnet ei flate gis den navnet "Tegnet flate 1" i panelet til venstre. Du kan skrive inn et annet navn. Når du peker på navnet markeres flata i kartet.
 4. Ønsker du å redigere/endre på det du har tegnet, kan du peke på flata der du vil justere, klikke og dra i grensa.
 5. Velg "Arealberegning" for å starte beregning.
 6. Når beregningen er ferdig, vises resultatet med arealtallene for dyrka jord, dyrkbar jord og annet areal opp på skjermen.
 7. Resultatet kan lagres ved å velge "Lagre rapport"-knappen. Filen er en *.cvs-fil som kan åpnes blant annet i Excel.

Kart og arealtall lagres ikke hos NIBIO, de forsvinner når applikasjonen avsluttes.

Tjenester

Rapportering i Kostra

Et kartverktøy for å beregne dyrka jord og dyrkbar jord for rapportering i Kostra ligger under verktøy-menyen i Kilden.

Mer informasjon Til tjenesten