Rapportering i Kostra

Kartverktøy for å beregne dyrka og dyrkbar jord for rapportering i Kostra.

NB! Opplasting av reguleringsplan fungerer dessverre ikke i nettleserne Chrome, Edge og Opera. Vi anbefaler Firefox eller Internet Explorer.
 
For å føre en aktiv jordvernpolitikk må man ha informasjon om jordbruksarealer og dyrkbar jord. 
Dette er opprinnelig registrert i markslaget i Økonomisk kartverk, og er tilgjengelig på digital form i Digitalt markslagskart (DMK) og Arealressurskart (AR5). Det er krav om å rapportere omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og etter plan- og bygningsloven på skjema 32 for landbruk fastsatt av Statistisk sentralbyrå.

Landbruksdirektoratet svarer på spørsmål om rapportering og utfylling av skjema. Send e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no.
KONTAKTPERSON