Hopp til hovedinnholdet

Sølvasalgruppa

Sølvasalgruppa

Relativt brede blad uten frie småblad, med sagtannet rand uten tydelige lapper

Sølvasal-gruppa (Sorbus aria agg.) består her av tre nært beslektede arter; sølvasal, bergasal og norsk asal. Norsk asal og bergasal vurderes begge som viltvoksende i Norge. Det er enighet om at de fleste sølvasalforekomstene har utgangspunkt i innført materiale. Det er imidlertid usikkert om forekomstene i indre Oslofjord skal anses som forvillete eller opprinnelige.

Sølvasal er diploid, hvilket betyr at den har to kromosomsett. De to andre artene, norsk asal og bergasal, er begge tetraploide med fire sett kromosomer. Man antar at disse er oppstått ved fordobling av kromosomtallet med utgangspunkt i diploid sølvasal. Mens sølvasal har vanlig kjønnet formering, har de to andre i all hovedsak ukjønnet frøformering (apomiksis).

 

Artene i sølvasal-gruppa kjennetegnes ved enkle blad, det vil si at de ikke har frie småblad, og bladene er heller ikke tydelig lappete. Bladplata er relativt bred, halvannen til to ganger så lang som bred med dobbelt sagtannet rand. Blomstene sitter i fåblomstrete kvaster, er relativt store med kremfargete til svakt rosa pollenknapper. Frukten er avlang til rund, med mer eller mindre tydelige korkporer og to rom.

aria_93-1704-1.jpg
Sølvasal
norvegica_93-1683-1.jpg
Norsk asal
rupicola_95-1179-1.jpg
Bergasal