Hopp til hovedinnholdet

Flerårig vandrende ugras

Korsmo_nr_70_ku

Krypsoleie. Ill.: Sara Mørk

De flerårig vandrende ugrasene har vegetative formeringsorgan som gjør at de vokser til sidene og setter opp nye blomstrende skudd, derfor kalles de ‘vandrende’. Når opphavet til nye planter er spiring fra frø, eller sporer, vil de som regel blomstre og sette frø første gangen året etter. Etter type vegetative formeringsorgan inndeles de i 5 undergrupper: (i) Krypende, rotslående stengler, (ii) krypende jordstengler, (iii) krypende formeringsrøtter, (iv) stengelknoller i jorda. (v) vegetativ formering på andre måter.

Les mer om de ulike flerårige vandrende ugrasartene i Plantevernleksikonet på nett:

(i) Krypende, rotslående stengler

(ii) krypende jordstengler

(iii) krypende formeringsrøtter

(iv) stengelknoller i jorda

(v) vegetativ formering på andre måter