Hopp til hovedinnholdet

Flerårig stedbundne ugras

Korsmo_nr_68_PLA_ku

Høymole. Ill.: Knut Quelprud

Flerårig stedbundne ugras vil i hele levetiden holde seg i ro der hvor de spirte, derav betegnelsen ‘stedbunden’. I frøspiringsåret dannes rot og bladrosett, året etter vil de oftest blomstre og sette frø første gangen. Noen arter blomstrer alt i spiringsåret, mens andre, avhengig av art og vokseforhold, kan blomstre for første gang senere enn andre året. Etter frømodning visner overjordiske plantedeler ned på høsten, men roten lever videre og setter nye blad og blomsterbærende skudd hver vår gjennom flere år.

Les mer om de flerårige stedbundne artene i Plantevernleksikonet på nett: