Ordliste og forkortelser

Her finner du alfabetisk oversikt over noen ord, uttrykk og forkortelser om plantevernmiddelresistens som er brukt i teksten på disse nettsidene.

Ordliste

Biokjemisk virkemåte (BVM): Hvordan et virksomt stoff i et plantevernmiddel virker i en skadeorganisme. Virkningsmekanisme er et annet ord for biokjemisk virkemåte.

Diagnostisk dose: Den dosen som brukes i en resistenstest for å undersøke om en populasjon av skadegjørere er blitt så resistent at det oppstår bekjempelsesproblemer i felt.

Diskriminerende dose: Den dosen som brukes i en resistenstest for å skille mellom resistente og følsomme (mottakelige) individer av skadegjørere.

Ensidig bruk: Gjentatt bruk av kjemiske plantevernmidler med bare en eller nært beslektede biokjemiske virkemåter.

Virkested: Hvor et virksomt stoff i et plantevernmiddel virker i skadeorganismen.

Virkningsmekanisme: Biokjemisk virkemåte

 

Forkortelser

BVM Biokjemisk virkemåte
EPPO European Plant Protection Organization
FRAC Fungicide Resistance Action Committee
HRAC      Herbicide Resistance Action Committee 
IPV Integrert plantvern
IRAC Insecticide Resistance Action Committee
 kdr Knock-down resistance
 NORBARAG     Nordic-Baltic Resistance Action Group
R-individer Resistente individer
RR Homozygot resistente individer
RS Heterozygot resistente individer
S-individer Mottakelig (susceptible) individ
SS Homozygot mottakelig individ