Molekylær plantebiologi

Avdeling molekylær plantebiologi arbeider med å fremskaffe ny kunnskap som er viktig for mer bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser. Hovedfokus er molekylære problemstillinger knyttet til planteskadegjørere i skog,-jord og hagebruk. Avdelingen har NIBIO sin største samlede kompetanse innenfor bioteknologi.

KONTAKTPERSON