Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk

Avdeling soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk arbeider hovedsakelig med diagnostisering, rådgiving/tiltak, overvåking og kartlegging knyttet til skader i skog-, jord- og hagebruk, og utgjør den største samlede kompetansen innen sopp og oomyceter på planter i Norge.

KONTAKTPERSON