Hopp til hovedinnholdet

VIPS – Beslutningsstøtte for integrert plantevern

IPV_last ned VIPS

Ved praktisering av integrert plantevern må rådgivere og dyrkere i en hektisk del av sesongen ta mange beslutninger om riktig planteverntiltak: vurdering av behov, valg av tidspunkt, metode, middel og dose. Ved hjelp av VIPS kan kompliserte samspill mellom vertplante, skadegjører, været som har vært og prognose for de nærmeste dagene legges til grunn for disse beslutningene. VIPS er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og Landbrukets rådgivingstjeneste (NLR).

Tjenester i VIPS

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for integrert bekjempelse av skadedyr og sjukdommer i korn og oljevekster, potet, grønnsaker og frukt. VIPS inkluderer også et beslutningsstøtteprogram for valg av middel og dose mot ugras i korn. VIPS ble etablert i 2001 som et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) under den offentlig finansierte "Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel". Nå blir den daglige drifta av VIPS finansiert over LMDs kunnskapsstøttemidler til NIBIO. Tjenesten er åpen og gratis på www.vips-landbruk.no.
 
Modeller som varsler risiko for skadedyrangrep eller sjukdomsutbrudd kan hjelpe rådgivere og dyrkere å bestemme om eller når det er nødvendig å ta i bruk plantevernmidler. Behandling med plantevernmidler kun etter behov vil gjøre plantevernet billigere og redusere uønskede miljøkonsekvenser sammenlignet med tradisjonelle sprøyteprogrammer. Varslingsmodellene i VIPS bruker værdata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) som består av et nettverk av 82 automatiske værstasjoner lokalisert i de viktigste jordbruksområdene, værprognosene fra Meteorologisk Institutt og skadegjørerobservasjoner som er samlet inn i felt av NLR.
Foreløpig inkluderer VIPS varsler og/eller overvåking av:
 • Bladflekksjukdommer (Stagonospora nodorum, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis) i hvete
 • Byggbrunflekk (Drechslera teres) og grå øyeflekk (Rhynchosporium secalis) i bygg
 • Storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) i oljevekster
 • Potettørråte (Phytophthora infestans)
  Kålfly (Mamestra brassicae)
 • Liten og stor kålflue (Delia radicum og Delia floralis)
 • Gulrotflue (Psila rosae)
 • Håret engtege (Lygus rugulipennis), innflyging og aktivtet i grønnsaker
 • Salatbladskimmel (Bremia lactucae)
 • Selleribladflekk (Septoria apiicola)
 • Løkbladskimmel (Peronospora destructor)
 • Epleskurv (Venturia inequalis)
 • Eplevikler (Cydia pomonella)
 • Rognebærmøll (Argyresthia conjugella)
 
Varslene er også tilgjengelige som SMS-meldinger. Gjennom vekstsesongen blir skadegjørersituasjonen overvåket av personalet i Norsk landbruksrådgiving. Observasjonene av skadedyr og sjukdommer i ulike distrikter legges ut som meldinger i VIPS.
 
Ugrasprogrammet i VIPS er utviklet i Danmark, tilpasset norske forhold og evaluert i feltforsøk i Norge. Dette er et hjelpemiddel for å beregne behandlingsbehov og valg av middel og dose mot ugras som finnes i den enkelte kornåker. Både forsøk og omfattende praktisk testing av "VIPS-ugras" har vist potensiale for en betydelig reduksjon i bruken av ugrasmidler i korn. Programmet gir også råd om valg av preparat og blandinger for å forebygge og redusere ugrasmiddelresistens.
IPV_epleskurvmodell.PNG
Epleskurv – Smittefare
Vips-Ugras-spr-teknikk.JPG
Vips-Ugras, -sprøyteteknikk
IPV_mobilvips_ef-20130426-111530-Edit-1600.jpg
VIPS-mobil. Foto: Erling Fløistad

Utvikling av VIPS

 VIPS er stadig i utvikling, og forbedring av eksisterende modeller og nye modeller for flere skadedyr og sjukdommer vil komme. En ny versjon av VIPS er satt i drift fra vekstsesongen 2016. Den nye versjonen vil gjøre integrering av nye modeller enklere. Det er også klargjort for flere språk, noe som åpner for internasjonalt samarbeid og implementering av VIPS i andre land.
En aktiv bruk av de varslingstjenester som tilbys i VIPS, avhenger av at brukerne føler at det er relevante værdata som ligger til grunn i modellene. Norge er et land med varierende topografi, noe som gjør at klimatiske forhold endrer seg mye over korte avstander. Ved å inkludere værprognoser vil vi bidra til økt presisjon i varslene, spesielt for gårdsbruk som ligger langt unna nærmeste målestasjon. Værprognoser kan både brukes alene, men også for å supplere der det mangler målinger. Det jobbes med å teste hvor gode prognosene er sammenlignet med målte verdier, og hvilke utslag det vil ha i praktisk varsling.
 

VIPS på smarttelefon og lesebrett

Før sesongen 2013 ble VIPS Mobil lansert. VIPS Mobil er en spesialversjon tilpasset lesebrett og smarttelefoner, der det også er mulig å holde seg oppdatert på fagmeldinger og funn av skadegjørere. Brukerne kan enkelt legge inn de varsler som er aktuelle for sitt behov, slik at disse vises automatisk når applikasjonen åpnes. Aktuelle varslingsmodeller er sortert under kultur, på samme måte som i nettsidene, mens nærmeste værstasjon kan lokaliseres ved bruk av telefonens GPS, eller velges i kartet.

Foreløpig er varsler tilgjengelige for skadegjørere i følgende kulturer: Frukt, kålvekster, løk, salat, selleri, gulrot og potet. Alle varsler som vises på kartet i fullversjonen av VIPS vil også kunne vises i VIPS Mobil.

Tjenester

Landbruksmeteorologisk teneste LMT

Meteorologiske data for varslingstenester og forsking frå dei viktigaste jord- og hagebruksdistrikt i landet.

Mer informasjon Til tjenesten