Hopp til hovedinnholdet

Nitrogenkalkulator for kornområder

eng rogaland2
Nitrogenkalkulatoren for kornområder gir beskjed om behovet for tilleggsgjødsling utover vekstsesongen. Foto: Eva Skarbøvik
Nitrogenkalkulatoren for kornområder gir en enkel og rask oversikt over tilgjengelig nitrogen for korn, potet og engvekster i vekstsesongen. Hensikten er å gi informasjon om behov for tilleggsgjødsling utover i vekstsesongen.
 
 
Beregningene krever bare informasjon om sted, kultur, gjødsling, såtid og vekststart, N-min målt om våren og forventet avlingsnivå. Den gir en enkel oversikt over antatt utvikling i nitrogentilgang utover i sesongen.
 
 
Kalkulatoren gir dog ikke informasjon om avrenning til vannforekomstene. 
 
 
 
Nitrogenkalkulatoren kan beregne behovet for gjødsling med nitrogen på åker og eng.