Hopp til hovedinnholdet

Nitrogenkalkulator for husdyrgjødsel

gjødsling mats höglind

Gjødsling. Foto: Mats Höglind

Kalkulatoren beregner nitrogenopptak i plantevekst og nitrogentap gjennom ammoniakktap og utvasking for ulike kulturvekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold. Kalkulatoren ser bare på nitrogen og ikke på gjødseleffekt av andre næringsstoffer som kalium, fosfor eller svovel. Beregningene gjøres på grunnlag av innhold av plantenæring og tørrstoff i gjødsla, spredemåte, værforhold etter spredning og risiko for utvasking. Utvasking av total N beregnes etter gasstap. Målgruppen for denne siden er veiledere som vil bruke den som et verktøy i sin rådgiving.

 

Disse har deltatt i arbeidet med kalkulatoren: Annbjørg Øverli Kristoffersen, Gustav Fystro, Halvard Hole, Tor Lunnan og Tor-Einar Skog. Lars Nesheim har vært prosjektleder. Testing er gjennomført av rådgivere i NLR, og Fagforum Grovfôr i NLR har gitt råd om utformingen. Algoritmer i kalkulatoren er basert på et arbeid gjennomført av Gustav Fystro, der ammoniakktap blir estimert med utgangspunkt i modifiseringer av den orginale ALFAM-modellen (http://projects.au.dk/alfam/ ) og estimater for utvasking av N er utviklet med grunnlag i blant annet arbeid fra norske studier av N-utvasking (som Bechmann et al., 2012. Bioforsk Report Vol. 7 No. 50).

 

Selve utviklingen av N-kalkulatoren ble finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet. I 2018 er testing og videre utvikling finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

 

Faglig ansvarlig: Annbjørg Øverli Kristoffersen