Avlop.no - Mindre avløpsanlegg

www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg, primært omfattet av kapittel 12 (<50 pe) i forurensningsforskriften. Informasjonen på nettsiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg, samt privatpersoner som skal etablere eget avløpsrenseanlegg.

avlopno_banner
Foto:
KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Koronapandemien og vann og avløp

I forbindelse med koronapandemien oppstår mange spørsmål. Generelle råd i fht. koronaviruset kan leses på Helsenorge.no. Nyheter, informasjon og råd kan leses på Folkehelseinstituttets temaside.

Vann og avløp er definert som kritiske samfunnsfunksjoner og både Miljødirektoratet og Norsk Vann har lagt ut informasjon om  vann og avløp i forhold til korona situasjonen.

LENKER TIL SENTRALT REGELVERK FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften
Om små avløp: del 4, kap. 11, 12, 13 og 16.

Drikkevannsforskriften 

Forskrift om miljørettet helsevern
Fra Helsedepartementet

Vannforskriften

Vannportalen

Plan- og bygningsloven 

Lovdata 

Miljødirektoratet

Protokoll for vann og helse 

Rapporter Ordliste Ofte stilte spørsmål Avløpsinfo: Lenker Kurs og etterutdanning Nytt fra Avlop.no

Tjenester

Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Forurensningsforskriften gir kommunene stor handlefrihet når det gjelder å godkjenne avløpsanlegg. Mange kommuner ønsker derfor å bygge opp sin kompetanse på dette området.

Mer informasjon
Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Mer informasjon Til tjenesten