Hopp til hovedinnholdet

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og NIBIO (tidligere Bioforsk) har siden 2009 årlig arrangert kompetansegivende kurs som gir nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU (seksjon for etter- og videreutdanning) ved NMBU. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjekt-oppgave, gir 5 studiepoeng.