Planteregister

I Norge bevares ca. 1500 ulike aksesjoner av frukt, bær, grønnsaker, urter og potet, samt over 3000 aksesjoner av tradisjonelle prydplanter. Disse bevares i klonarkiv som er lokalisert på ulike steder i Norge. Klonarkivene er ansvarlig for å opprettholde aksesjonene i samlingen og rapporterer årlig til Norsk genressurssenter.

Rød Astrakan, Lier bygdetun
Rød Astrakan, Lier bygdetun. Foto: Linn Borgen Nilsen

Under finner du oversikt over alle aksesjonene av frukt, bær, grønnsaker og potet, medisinske- og aromatiske vekster, og pryd- og grøntanleggsplanter som bevares i norske klonarkiv. Du kan laste ned ett register for vekstgruppene «frukt» og «bær», ett register for vekstgruppene «grønnsaker» og «potet», og ett register for "urteaktige medisinske-, aromatiske-, og prydvekster" (MAPO) og "vedaktige pryd- og grøntanleggsplanter" (busker og trær).

Planteregisteret oppdateres en gang i året og gir derfor en relativt aktuell oversikt over hva som er bevart og hvor. Norsk genressurssenter arbeider med å få enda bedre oversikt over mangfoldet av plantemateriale som bevares i de norske klonarkivene. Prosessen med å kartlegge, identifisere, innhente informasjon og sammenlikne plantemateriale er et møysommelig arbeid som vil ta tid å ferdigstille. Særlig i registeret for prydvekster er det mange aksesjoner vi har relativt begrenset informasjon om.

På sikt skal alle aksesjonene av klonformert plantemateriale innlemmes i databasen Nordic Baltic Genebanks Information System (GeNBIS), i likhet med det frøformerte materialet.

   

Planteregister: Frukt og bær

Oppdatert september 2023

0.149 MB xlsx

Planteregister: Potet og grønnsaker

Oppdatert september 2023

0.058 MB xlsx

Planteregister: Medisin-, aromatiske- og prydplanter

Oppdatert september 2023

0.326 MB xlsx