Planteregister

I Norge bevares ca. 1300 ulike aksesjoner av frukt, bær, grønnsaker, urter og potet. Disse bevares i klonarkiv som er lokalisert på ulike steder i Norge. Klonarkivene er ansvarlig for å opprettholde aksesjonene i samlingen og rapporterer årlig til Norsk genressurssenter.

Rød Astrakan, Lier bygdetun
Rød Astrakan, Lier bygdetun. Foto: Linn Borgen Nilsen

Under finner du oversikt over alle aksesjonene av frukt, bær, urter, grønnsaker og potet som bevares i norske klonarkiv. Du kan laste ned ett register for vekstgruppene «frukt» og «bær» og ett register for vekstgruppene «urter», «grønnsaker» og «potet».

Det jobbes med å utarbeide oversikter over øvrig klonformert plantemateriale, inkludert prydplanter.

På sikt skal alle aksesjonene av klonformert plantemateriale innlemmes i databasen Nordic Baltic Genebanks Information System (GeNBIS), i likhet med det frøformerte materialet.

   

Planteregister: Frukt og bær

0.139 MB xlsx

Planteregister: Potet, urter, grønnsaker

0.062 MB xlsx