Hopp til hovedinnholdet

Norges landskapslaboratorium NMBU

Planteskolen_NMBU Foto Helge Müller-Mathisen NMBU

Planteskolen ved NMBU på Ås med store plantesamlinger rundt. Foto: Helge Müller-Mathisen, NMBU

Landskapslaboratoriet ved Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn er bevaringssted og klonarkiv for roser og grøntanleggsplanter. Plantene er lokalisert i «Planteskolen», som nå er en del av Norges landskapslaboratorium NMBU.

Roseaksjonen

Norsk Roseforening gjennomførte først på 2000-tallet en omfattende Roseaksjon for å samle inn historiske roser som har overlevd i norske hager. Hageeiere ble invitert til ‘Kom-og vis’-dager med sine gamle roser for å få dem identifisert og registrert. I 2007 inngikk Norsk Roseforening og NMBU et samarbeid der de mest interessante rosene med en kjent historie tilbake til før 1950 ble samlet inn og oppformert til en stor rosesamling ved NMBU på Ås.

Over 800 roser ble registrert, og i dag står NMBU oppført som bevaringssted for ca. 330 gamle hageroser samlet på Østlandet. Hovedfokus ved NMBU har vært identifikasjon og vurdering av rosenes egenskaper. NMBU har samarbeidet med POM (Programmet för odlad mångfald) i Sverige og Universitetet i Agder, samt Universitetet i Bergen om identifikasjon av et utvalg ukjente roser ved hjelp av DNA-analyser.  

Instituttet arbeider nå med å lage en ny klonsamling med ca. 60 av de mest verdifulle roseslagene, og i større grad gjøre samlingen tilgjengelig for publikum.

Stort rosemangfold

Gamle hageroser grupperes i 12-14 ulike rosegrupper, de fleste foredlet og dyrket fra 1600-tallet til ca 1900, da antallet navngitte sorter var kommet opp i flere tusen. 

Svært mange av disse har gått tapt etter at de moderne rosene kom på markedet, men Roseaksjonen har klart å spore opp noen av dem.  De er ofte tatt vare på gjennom flere generasjoner i folkelige hager – de er levende kulturminner. Dette er også livskraftige rosesorter som har overlevd et variert klima over lang tid, de er velduftende og med en overdådig blomstring.

Grøntanleggsplanter

Grøntanleggsplantene ved NMBU består av norske treslag, busker med opphav i norske samlinger og Treforsøksparken NMBU. I tillegg til å ta vare på viktig norsk genmateriale, brukes feltene til forskning, undervisning og demonstrasjon. Forskningen har hovedfokus på utprøving- og utvalgsarbeid innen et mangfold av trær og busker med gode egenskaper.

Norske treslag

Klonarkivet for norske treslag ved NMBU inneholder til sammen 23 arter fordelt på 12 planteslekter: lønn, or, bjørk, einer, gran, furu, kirsebær, eik, vier/pil, asal/rogn, barlind og lind. Samlingen omfatter ca. 340 ulike kloner og 170 frøplanter. Et viktig mål er økt bruk av norske treslag til grøntanlegg og revegetering.

Busker med opphav i norske samlinger

Klonarkivet for grøntanleggsplanter ved NMBU inneholder ca. 170 aksesjoner fordelt på ca. 110 arter, totalt ca. 650 planter. Plantene i forsøksfeltene er i hovedsak planter som ikke er viltvoksende i Norge. En betydelig del av materialet er hentet fra steder med klima som er vesentlig forskjellig fra klimaet i Ås (Rogaland Arboret, Arboretet på Milde, Ringve Botaniske Hage). 

Treforsøksparken NMBU

Fakultetet har også ansvaret for Treforsøksparken NMBU som ble etablert i prosjekt «Planter for norsk klima» (2006-2011). Treforsøksparken består av ca. 130 treslag, ulike kultivarer og frøkilder som var i handel da den ble etablert. Feltet oppdateres med nye treslag og fjerning av treslag som ikke utvikler seg tilfredsstillende. En del av trærne har bevaringsverdi fordi frøkildene eller kultivarene har gått ut av sortimentet eller er vanskelig å få tak i.

Alle plantesamlingene brukes til forskning, undervisning og demonstrasjon. Forskningen har som mål å gi anbefalinger om busker og trær tilpasset norske forhold og bidra til produksjon av planter til bruk i grøntanlegg.

Siden 1800-tallet

Testing og utvalg av plantemateriale har blitt utført ved NMBU siden 1800-tallet.  Endel av plantematerialet stammer også fra andre land i Europa, Nord-Amerika eller Asia, via frøbytte med botaniske hager eller fra innsamlingsekspedisjoner.

Kontaktpersoner for klonarkivene er henholdsvis  Jorun Hovind for samlingen av grøntanleggsplanter i Norges landskapslaboratorium NMBU og Eva Vike for rosesamlingen.

IMG_0201.JPG
Omvisning i rosesamlingen ved NMBU. Roseguider er Eva Vike (t.h.) og nå avdøde Unni Dahl Grue, som sammen ledet Roseaksjonen og etableringen av rosesamlingen på Ås. Foto: Åsmund Asdal
Grøntanleggsplanter1.jpg
Per Anker Pedersen, som ledet arbeidet med grøntanleggsplantene fram til 2020, har omvisning i plantefeltene. Planten med røde høstfarger til venstre er Euonymus alatus, mens den røde til høyre i bildet er Euonymus oxyphyllus. Foto: Jorun Hovind
Grøntanleggsplanter3.jpg
Fra forsøksfeltene i planteskolen. Foto: Jorun Hovind
MolderoseEV.JPG
Molderosa var forsvunnet, men ble funnet igjen i Roseaksjonen og er nå bevart i rosesamlingen ved UMB. Foto: Eva Vike
Grøntanleggsplanter4a kirsebærblr.jpg
Blomstrende kirsebærtrær i Treforsøksparken. Foto: Jorun Hovind