Hopp til hovedinnholdet

Vanlig grønndusk

Vanlig grønndusk

Foto: Ralf Rautenberger

Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris) kan raskt skilles fra mange andre grønnalger på grunn av sin typiske mørkegrønne farge. Grønnalgen vokser i busker som blir 5 til 20 cm høye. Buskene føles grove og stive, noe som skyldes de relativt tykke celleveggene.

Under mikroskopet kan man se at de tette buskene består av tallrike celletråder. Hver celletråd består imidlertid av kun ett enkelt cellelag. Cellene er forbundet med hverandre via celletuppene. Fra celletuppene vokser det ut tallrike sidegrener i en spiss vinkel. Dette skiller vanlig grønndusk, og andre Cladophora-arter, fra lignende grønnalger.

Vanlig grønndusk har en meget vid utbredelse langs kysten av verdenshavene. På vestkysten av Atlanterhavet forekommer arten fra Newfoundland i Canada til Brasil. På østsiden av Atlanterhavet er makroalgen utbredt fra Kvitsjøen helt nord i Europa, til de varme områdene i Nord-Afrika. Vanlig grønndusk finnes også i Østersjøen og Middelhavet. I Stillehavet finnes arten hovedsakelig langs vestkysten, fra Japan til Australia og New Zealand. Men den forekommer også i Chile. Nyere rapporter viser at vanlig grønndusk har spredt seg enda lenger sør, til de sub-antarktiske Kerguelen-øyene lengst sør i Det indiske hav.

Hos oss forkommer vanlig grønndusk langs hele norskekysten fra Oslofjorden til Finnmark. Den vokser i tette bestander på fjell, gjerne på skyggefulle steder i den nedre delen av tidevannssonen. Arten finnes både på utsatte og beskyttede steder. Hvis du ved lavvann løfter litt på en tett bestand av sagtang (Fucus serratus), kan du finne vanlig grønndusk som undervekst. Forekomsten er imidlertid ikke begrenset til tidevannssonen. Vanlig grønndusk kan også forekomme ned til 20 meters dyp. Dette betyr at vanlig grønndusk må være svært fleksibel for å kunne tåle miljøforholdene på ulike steder.

Ved lavvann om sommeren synker saltholdigheten i tidevannsbassengene på grunn av fordampning. Samtidig varmes vannet betraktelig opp. Vanlig grønndusk som finnes i slike basseng, må tåle svært lavt saltholdighet og høye temperaturer.

Fordi algen tåler lav saltholdighet kan den spre seg langt inn i fjordene. Der er saltholdigheten permanent lav på grunn av tilsig av ferskvann og lav vannutveksling med havet.

Vitenskapelige studier har vist at grønne makroalger har høy næringsverdi. Vanlig grønndusk er rik på grunnstoffer som kalsium, magnesium, jern og mangan. Makroalgen er relativt lett å fordøye og det høye innholdet av aminosyrer gjør den til en interessant proteinkilde, for eksempel for drøvtyggere.

Vanlig grønndusk har også et bioteknologisk potensial. Den kan ta opp tungmetaller fra sjøvannet og lagre dem i cellene. Det betyr at makroalger som vanlig grønndusk, kan brukes til å sanere forurenset vann.