Kurs

Dette er kurs for primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.

KONTAKTPERSON

FEBRUAR

GRUNNMODUL KJØTT. 60 timers kurs fordelt over tre samlinger i Troms. Oppstart 1. og 2. februar.
Kontaktperson: Åse Vøllestad ase.vollestad@nibio.no tlf 928 44 602

Frist: 24.januar
 

YSTEKURS
Kurs i ysting. Nordkjosbotn vgs i Troms 16. og 17.februar.
Lærer: Knut Aaland.
Påmelding til:  troms@bondensmarked.no / Gry Reinsnos tlf 991 63 539

Frist: 1.februar


Kurs i ysting på Kjerringøy gård i Nordland 16. og 17. februar.
Lærer: Oddbjørn Olsen
Påmelding til: ami@nlr.no / tlf 913 20 731

Frist: 1.februar

Kurs i ysting på Mosjøen videregående skole avd Marka 11. og 12. april
Lærer: Knut Kastnes
Påmelding til Per Theodor Tørrisen:  pertor@vgs.nfk.no / Mobil: 452 40 850

Frist: 1.april