Skogkløver (Trifolium medium)

Frøplante

Skogkløver 2.2.23-1.jpg
Frøplante av skogkløver med ett varig blad der håra på undersida av bladet tyter fram så det ser ut som bladet er kanta med hår. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er elliptiske med hel bladkant. Det første varige bladet har kun ett småblad, men det har samme form som småblada i de tre-kobla blada som kommer seinere. Småblada er smalt elliptiske med hel bladkant. De er snaue på oversida og langhåra på undersida.

Mellomstadium

Skogkløver 27.2.23-2.jpg
Ung plante av skogkløver. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Det er lett å kjenne igjen småplanter av kløver når de har fått de karakteristiske tre-kobla blada. Småblada er smalt elliptiske med hel bladkant og håra underside. På bildet over ser vi både de to frøblada i midten, to tre-kobla blad på hver side av frøblada, og også det første varige bladet med bare ett småblad lengst til venstre.

Større plante

Skogkløver 14.4.23-3-Liten.jpg
Ung plante av skogkløver. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Etter som planta vokser vil den ved hjelp av utløpere under jorda bre seg utover som ei matte. Som oftest er blada rent grønne, men det kan forekomme planter som har hvit bladflekk (se rødkløver).