Rødkløver (Trifolium pratense)

Frøplante

Vill rødkløver 6.5.2022-1.jpg
Frøplante av rødkløver med to frøblad og ett varig blad. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er elliptiske med hel bladkant. Det første varige bladet har kun ett småblad, men det har samme form som småblada i de tre-kobla blada som kommer seinere. Småblada er eggforma eller avlange med om lag hel bladkant. De har lange, myke hår på begge sider.

Mellomstadium

Vill rødkløver 1.6.22-2-Liten.jpg
Ung plante av rødkløver. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Det er lett å kjenne igjen småplanter av kløver når de har fått de karakteristiske tre-kobla blada. På bildet over ser vi både ett av frøblada i midten nederst, tre tre-kobla blad og også det første varige bladet med sitt ene småblad øverst. Småblada er eggforma eller avlange og har lange, myke hår på begge sider.

Større plante

Rødkløver 28.3.23-3-Liten.jpg
Ung plante av rødkløver. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Etter som planta vokser vil den, fordi alle nye stengler kommer fra rota, få form som ei tue. Som oftest har blada en hvit bladflekk, men det kan også forekomme planter med nesten rent grønne blad (se skogkløver).