Firkantperikum (Hypericum maculatum)

 

Firkantperikum 11.5.2022-1.jpg
Småplante av firkantperikum sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøplante

Firkantperikum 11.5.22-1.jpg
Småplante av firkantperikum, med frøblad (nederst) og første varige blad. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada står motsatt overfor hverandre. De er eggforma og har jevn bladkant (helranda) med en avrunda bladspiss. Frøblada har et kort bladskaft, og har ikke hår.

Første varige blad ligner på frøblada ved at de har en jevn bladkant med avrunda bladspiss, har kort bladskaft og er hårløse, men de skiller seg fra frøblada ved at de er breiere og mer ovale til elliptiske i formen. Småplanter av firkantperikum og prikkperikum ligner på hverandre (se prikkperikum).  

 

Firkantperikum 1.6.2022-2.jpg
Ung plante av firkantperikum sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Mellomstadium

Firkantperikum 1.6.22-2.jpg
Ung plante av firkantperikum sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Seinere varige blad er lik de første varige blada og er enkle, hele og motsatte. De er elliptiske til avlange i formen, breiest rett under midten og har gulgrønn farge. Bladkanten er hel til svakt rundtanna. Blada kan ha små utydelige gjennomskinnelige prikker (kjertler). Disse ses best om du holder bladet opp mot lyset.

 

Firkantperikum 5.6.22-3-liten.jpg
Opprett plante av firkantperikum. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Firkantperikum 24.3.23-3.jpg
Ung plante av firkantperikum. Merk den brunlig purpurfarga stengelen. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Den unge spira strekker seg oppover og hele planta får et opprett preg. Stengelen er ofte brunlig purpurfarga og får etter hvert fire langsgående lister. Der to av listene, som står motsatt, er mer markerte. Listene kjennes ved å rulle stengelen mellom fingrene. Stengel og blader er snaue uten hår.

 

Firkantperikum_prikkperikum_Jan_Wesenberg_P1140088.JPG
Firkantperikum og prikkperikum kan på sterilt stadium se nokså like ut. Hvis planta har blomster er en god måte å skille dem å sammenligne begerbladene, dvs. de grønne bladene i bildet over. Prikkperikum har spisse, langsmale begerblad (t.h), mens firkantperikum har buttere og breiere begerblad, (t.v). Foto Jan Wesenberg.