Grunnlagsmaterialet til jordbruks-forhandlingene eldre enn 2019

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden er grunnlagsmaterialet tilbake til 2015 tilgjengelig.