Grunnlagsmaterialet til jordbruks-forhandlingene 2020

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden finner du grunnlagsmaterialet til forhandlingene i 2020.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden finner du grunnlagsmaterialet til forhandlingene i 2020. 

 

Foreløpig utgave av Totalkalkylen 2020

Som følge av usikkerheten med korona-pandemien, utarbeidet ikke Budsjettnemnda for jordbruket et budsjett for 2020 i Totalkalkylen tidligere i år. Etter at situasjonen har blitt mer avklart, har Budsjettnemnda nå foretatt beregninger for budsjettåret 2020. Det understrekes likevel at budsjettanslaget fortsatt er usikkert.

En fullstendig publikasjon kommer etter planen i løpet av august. 

 

Foreløpig - Totalkalkylen 2020 Tabellutgave

1.26 MB pdf

Totalkalkylen for jordbruket, utredning 1

2.252 MB pdf

Resultatkontrollen, utredning 3

11.955 MB pdf

Resultatkontrollen, detaljert del, utredning 3

1.803 MB pdf

Tabellene til Resultatkontrollen

1.877 MB xls