Medlemmer 2018 - 2020

Medlemmene i Budsjettnemnda for jordbruket oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for 2 år av gangen.

KONTAKTPERSON