Hopp til hovedinnholdet

Umbrisol

3270046 Umbrisol EIS
Bildet viser overflatesjiktet av jordgruppa Umbrisol. Det mørke og humusrike overflatesjiktet er karakteristisk for denne gruppa. Foto: Ragnhild Sperstad, NIBIO

Umbrisol kommer av det latinske ordet umbra som betyr skygge. Navnet peker på det mørke og humusrike matjordlaget som er karakteristisk for gruppa.

Karakteristikk

Umbrisols er karakterisert av et mørkt overflatesjikt som har mer enn 6 % organisk materiale. Umbrisols er dannet i næringsfattig opphavsmateriale.

Umbrisols dannes under kjølige og fuktige klimaforhold hvor nedbryting av organisk materiale skjer langsomt, og hvor frigjorte næringsstoffer raskt blir vasket ut.

Egenskaper

  • Selvdrenert jord med lavt leirinnhold og i mange tilfeller god jordstruktur. 
  • Næringsfattig jord med lav pH, særlig i de øvre sjiktene.
  • Høyt innhold av organisk materiale i overflatesjiktet.
  • Kalking og gjødsling gjør Umbrisols godt egnet til de fleste jordbruksvekster.

Umbrisols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Umbrisol er selvdrenert jordsmonn med over seks prosent organisk materiale i overflatesjiktet. Jorda er utviklet fra næringsfattig opphavsmateriale.