Hopp til hovedinnholdet

Leptosol

LP_ved åkerkant_Orkland_sisv
Bildet viser en åkerkant der både fulldyrka jord og udyrka jord er i jordgruppa Leptosol. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Leptosol kommer fra det greske ordet leptos som betyr tynn og viser i denne sammenhengen til ”grunt jordsmonn”.

Karakteristikk

Leptosols er karakterisert av svært liten jorddybde eller svært høyt innhold av grus og stein. Jordsmonn som har fast fjell innen 25 cm dybde klassifiseres som Leptosol. Det gjør også jordsmonn som inneholder mer enn 80% grus og grovere fragmenter (volum) ned til 75 cm dybde. Unntak er jordsmonn som i tillegg oppfyller krav til enten gruppene Histosol eller Podzol.

Egenskaper

Ekstremt høyt innhold av grus og stein eller liten jorddybde er egenskaper som er svært begrensende for bruken av jorda.

  • Varierende innhold av næringsstoffer fra næringsfattig grus og stein til forvitret kalkstein.

Leptosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.


 

Publikasjoner

To document

Abstract

Leptosol er jordsmonn som er svært grunnt eller som har et svært høyt innhold av grus eller stein. På slik jord er det ofte begrenset hvilke planter som kan dyrkes.