Hopp til hovedinnholdet

Cambisol

CM_leirjord_50til60cm dybde_sisv
Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Cambisol. Jorda har gjennomgått en endring slik at opphavsmaterialets egenskaper er modifisert, men forandringene er ikke store nok til at jordsmonnet tilfredsstiller kravene til andre grupper. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Cambisol kommer av det italienske verbet cambiare som betyr å forandre. . Navnet viser til at opphavsmaterialet er forandret av jordsmonndannende prosesser.

Karakteristikk

Cambisols har gjennomgått nok forandringer til at opphavsmaterialets egenskaper ikke lenger er til stede. Men forandringene er ikke store nok til at jordsmonnet oppnår kravene til andre jordgrupper som for eksempel Podzols eller Luvisols.

Den vanligste forandringen er utvikling av jordstruktur. Den er et resultat av blant annet biologisk aktivitet, temperatur og vannbevegelse. I tillegg kan jorda også gjennomgå en fargeforandring. Det skjer når primærmineraler forvitrer og danner sekundærmineraler. Disse opptrer som belegg på sandkorn og aggregater, for eksempel som røde, brune og gule jernoksider.

 

Egenskaper

  • Selvdrenert, og ofte tørkesterk jord, med god jordstruktur. Har sjelden høyt leirinnhold, men kan ha alle teksturer unntatt ren sand.
  • Varierende innhold av næringsstoffer og lavt til moderat innhold av organisk materiale i overflatesjiktet.
  • Vanligvis godt egnet til de fleste jordbruksvekster.

Cambisols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 
.