Bruk av jordsmonnkart

Kunnskap om jord er en forutsetning dersom framtidens planlegging innenfor arealbruk, miljø og jordbruk skal være bærekraftig. På denne siden finner du både beskrivelser og eksempler på hvordan jordsmonnkart kan brukes i arealplanlegging, miljøplanlegging og driftsplanlegging.

20111215-sally_2 kart pc
Jordsmonnkart gir informasjon om jordsmonnet på dyrka mark. Kunnskap om jorda er en forutsetning for å kunne ta gode avgjørelser om disponering og drift av jordbruksarealene våre. Foto: Ingrid Tenge, NIBIO
KONTAKTPERSON

Tjenester

Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Mer informasjon