Hopp til hovedinnholdet

Endringer i kartet

Endringer
Kartlag Endringer viser områder hvor NIBIO eller kommunen har endret arealtype i AR5 gjennom sitt ajourhold.
Fra 2020 er det fire kartlag som viser endringer i AR5.
Alle fire vises i Kilden. Mens de tre første også vises i Gårdskart:
 
Endringer AR5 «okt. 2022 – nå», «okt 2021 – okt 2022» og «okt. 2020 – okt. 2021»
De tre kartlagene  viser alle endringer av arealtype i AR5 i den angitte perioden. Både endringer NIBIO har gjort ved periodisk ajourhold og endringer kommunen har gjort i det kontinuerlige ajourholdet vises.
 
Kartlaget som viser endring mellom oktober 2022 og "nå" blir oppdatert daglig
 
NIBIO - Periodisk
Kartlaget viser områder hvor NIBIO har endret arealtype i AR5 ved periodisk ajourhold.
 
Når NIBIO har ajourført AR5 (gjennom et Geovekst-prosjekt), sammenligner vi AR5 før og etter periodiske ajourhold. Det vil være endringer i periodisk ajourhold utført  de siste to årene som vises i kartlaget.