Hopp til hovedinnholdet

Endringer i kartet

Endringer
Kartlag Endringer viser områder hvor NIBIO eller kommunen har endret arealtype i AR5 gjennom sitt ajourhold.
Vi har fire kartlag som viser endringer i AR5.
Alle fire vises i Kilden, mens de tre første vises i Gårdskart:
 
Endringer AR5 «okt. 2023 – nå», «okt. 2022 – okt. 2023» og «okt. 2021 – okt. 2022» 
De tre kartlagene viser alle endringer av arealtype i AR5 i den angitte perioden. Både endringer NIBIO har gjort ved periodisk ajourhold og endringer kommunen har gjort i det kontinuerlige ajourholdet vises. Disse vises i Gårdskart.
 

Kartlaget som viser endring mellom oktober 2023 og "nå" blir oppdatert daglig

 
NIBIO - Periodisk
Kartlaget viser områder hvor NIBIO har endret arealtype i AR5 ved siste periodisk ajourhold. Når NIBIO har ajourført AR5 (gjennom et Geovekst-prosjekt), sammenligner vi AR5 før og etter periodisk ajourhold. Dette kartlaget vises kun i Kilden.
 
 
 
KONTAKTPERSON