Endringsanalyse AR5

Statistikk og kart over endringer i AR5 etter periodisk og kontinuerlig ajourhold.

Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

Kart
Vil du se på endringskart i Kilden, se under fagområdet Arealinformasjon, velg kartlag Markslag (AR5) - For forvaltningen - Endringer AR5. 

Deretter må du velge/hake av for enten «NIBIO - Periodisk» eller et av tidsrommene som viser alle endringer i perioden.

Kilden

 

 

Beskrivelse av rapport over endringer etter periodisk ajourhold

0.132 MB pdf

Kart og statistikk over endringer i AR5 , versjon 22.11.2023

0.74 MB pdf

Rapport over endringer etter periodisk ajourhold

Landbruksforvaltningen kan bestille en rapport som viser hvor store endringer i arealtall det har blitt på hver landbrukseiendom i kommunen etter periodisk ajourhold. Endringene oppgis som «til jordbruk», «fra jordbruk», «innen jordbruk» og «andre endringer».

Rapporten bestilles på samme måte som jordregister.

- Logg inn og bestill 

Se beskrivelse av rapporten til venstre på siden.

 

Endringer etter kontinuerlig ajourhold

Årlig gjøres det en sammenlikning som viser alle endringer som er gjort i AR5 i basen i løpet av en ettårs-periode. Den endringsanalysen omfatter endringene som kommunen har gjort gjennom kontinuerlig ajourhold. Har det vært et periodisk ajourhold i perioden, er disse endringene også inkludert. Det er ikke mulig å skille mellom endringen gjort i kontinuerlig eller periodisk ajourhold, siden det er innholdet i basen på to tidsrom som sammenlignes.

Arealer som er endret i perioden blir lagret som et eget kartlag i Kilden, men det lages ikke statistikk.

 

Endringer etter  periodisk ajourhold  

Etter periodisk ajourhold gjøres en maskinell sammenligning av AR5 før og etter ajourholdet. Arealer som er endret, blir lagret som et eget kartlag i Kilden og danner grunnlag for statistikk per kommune. 

Statistikk som viser endringer etter siste periodiske ajourhold ligger tilgjengelig på NIBIO sine nettsider fram til neste periodiske. Søk og se nedenfor. 

Det er bare kommuner hvor det er utført periodisk ajourhold fra 2019 og senere som vises i nedtrekkslisten.

 

Hvis søket nedenfor ikke fungerer hensiktsmessig, kan søket også finnes her: https://kart5.nibio.no/ar5endringsanalyse/ar5_analyse/datasets