Periodisk ajourhold

Ansvaret for å oppdatere arealressurskartet AR5 er delt mellom kommunene og NIBIO, dette er regulert gjennom avtaler i kartsamarbeidet Geovekst. NIBIO utfører periodisk ajourhold når det er avtalt.

I periodisk ajourhold fanges arealendringer opp ved hjelp av ortofoto (målestokkriktig flybilde). I tillegg harmoniseres AR5 med andre oppdaterte datasett, som veg og vann.

Tidspunkt for periodisk ajourhold må samordnes med planer for flyfotografering. Vanligvis vil det være 4-8 år mellom hver gang. Planer og avtaler framgår i fylkesvise geodataplaner, se lenke til venstre.

Hva gjør NIBIO?

NIBIO tar utgangspunkt i siste versjon av AR5 med kommunens oppdateringer fra kontinuerlig ajourhold og sammenligner AR5 med det vi ser i ortofoto. Der ortofoto viser at det har skjedd endringer i arealtilstand, oppdateres kartet. 

Til venstre finner du vedlegg med mer informasjon og eksempler på hva NIBIO gjør, bruk av kvalitetskoder og annen merking som er nyttig for kommunen.

NIBIO inviterer kommunen til nettmøter i forbindelse med periodisk ajourhold. Et avklaringsmøte med gjennomgang av konkrete problemstillinger fra ajourholdet samt et informasjonsmøte med vekt på kommunenes videre arbeid med AR5.

Hva er endret?

Etter at NIBIO har ajourført AR5, gjøres en maskinell sammenligning av AR5 før og etter det periodiske ajourholdet.

Les mer om kart og statistikk over endringer i vedlegget på siden Endringsanalyse etter ajourhold av AR5, se lenke til venstre.

Informasjon til grunneiere

NIBIO har laget et utkast til et informasjonsbrev som landbrukskontoret kan sende ut i etterkant av periodisk ajourhold av AR5, se vedlegg lenket opp til venstre.

Kommunen må selv vurdere om det er behov for å sende ut informasjon og på hvilken form det eventuelt skal gjøres.