Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Dønnes krk (3)
Kulturbaserte opplevelser i landbruksnæringa. Lokale ressurser som innovative drivere for stedsutvikling og verdiskaping.


Målet med prosjektet er, gjennom Dønnes gård som case, å bidra med kunnskap omkring forståelsen av hvordan kulturopplevelser med utgangspunkt i lokale ressurser kan gi ringvirkninger med hensyn til verdiskaping og utvikling av gården, lokalsamfunnet, kommunen og regionen. Samtidig skal prosjektet komme opp med konkrete ideer og muligheter for nye aktiviteter og produkter med basis i opplevelsesproduktet Dønnesrosen.

INAKTIV Sist oppdatert: 07.12.2022
Slutt: okt 2018
Start: des 2016
Okser til oppfôring

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Blå-grønn BIOGASS Helgeland. Biogassanlegg basert på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor


Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: juli 2018
Start: mars 2017
Northern Cereals_banner_13934793_10206832421785635_4785644776252176989_n

Divisjon for skog og utmark

Northern cereals – New Markets for a Changing Environment

Et varmere dyrkingsklima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.01.2018
Slutt: mai 2018
Start: juni 2015