Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Illustrasjon_Mosedekke_DSC_0034-cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng - metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet


Rapporten og NIBIO-popene oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført i Trøndelag og Møre og Romsdal i perioden 2016 – 2019.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2018
Start: jan 2016
Dønnes krk (3)
Kulturbaserte opplevelser i landbruksnæringa. Lokale ressurser som innovative drivere for stedsutvikling og verdiskaping.


Målet med prosjektet er, gjennom Dønnes gård som case, å bidra med kunnskap omkring forståelsen av hvordan kulturopplevelser med utgangspunkt i lokale ressurser kan gi ringvirkninger med hensyn til verdiskaping og utvikling av gården, lokalsamfunnet, kommunen og regionen. Samtidig skal prosjektet komme opp med konkrete ideer og muligheter for nye aktiviteter og produkter med basis i opplevelsesproduktet Dønnesrosen.

INAKTIV Sist oppdatert: 07.12.2022
Slutt: okt 2018
Start: des 2016
Okser til oppfôring

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Blå-grønn BIOGASS Helgeland. Biogassanlegg basert på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor


Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: juli 2018
Start: mars 2017