Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Tiltak for miljøtilpasset bruk av plantevernmidler

INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.05.2019
Slutt: des 2021
Start: jan 2019
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektleder Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Plantevernmiddelforskriften setter krav til integrert plantevern og bruk av plantevernmidler med lavest mulig risiko for helse og miljø. En slik praksis krever detaljert kunnskap om plantevernmidlers skjebne under norske jord- og klimaforhold. Formålet med prosjektet er å framskaffe dokumentasjon for anbefalt jordarbeidings- og plantevernpraksis i vår- og høstkorndyrking for å begrense transport av plantevernmidler fra jord til vannmiljø, samt for validering av et nettbasert risikovurderings-verktøy for planlegging av plantevernmiddelbruk.

Målgruppe for prosjektet er i første rekke rådgivere og bønder innen kornproduksjon. Økt kunnskap fra kontrollerte forsøk om hvilke kombinasjoner av jordarbeiding og plantevernmiddelbruk som har høy eller lav risiko for forurensning fra jord til vannmiljø, slik som er planlagt gjennomført i prosjektet, er nødvendig for mer bærekraftig bruk av plantevernmidler i norsk miljø. I tillegg vil veiledningsverktøyet SYNOPS WEB Norge vil gi bønder og rådgivere et verktøy for miljørisiko-vurdering av plantevernmidler som tar inn lokale data om jord og klima. Gjennomføringen av prosjektet vil gi god dokumentasjon på gyldigheten av resultatene fra verktøyet under norske forhold.