Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’ (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway


Ifølge internasjonale konvensjoner er spredning av fremmed frø etter naturinngrep en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Bruk av frø til økologisk restaurering i samsvar med Naturmangfoldloven forutsetter (a) kunnskap om hva som er 'stedegne' hva som er 'fremmede' arter og økotyper, (b) optimale lokalisering og gode metoder for produksjon av stedegent frø, (c) kunnskap om nøkkelfaktorer for etablering av nytt plantedekke fra stedegent frø under vanskelige forhold, og (d) og kunnskap om virkningen av frøsåing på langsiktig vegetasjonsutvikling. Helkjedeprosjektet ECONADA møter disse utfordringene gjennom fem delprosjekt.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: des 2014
Start: jan 2011