Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image

Divisjon for skog og utmark

The Language of Climate

The aim of the project is to increase the awareness, knowledge and expertise of the society and particularly school children in the field of climate, climate change and adaptation to the climate change. An information campaign with practical experiments avd observation regarding climate change and adaption will be implemented. The project Klimata valoda - climate language, is based on three directions of action involving schools and youngsters as well as public in general.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.06.2017
Slutt: apr 2016
Start: jan 2015