Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

EDU-ARCTIC prosjekt nibio webside toppfoto

Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC

Et nettbasert undervisningstilbud som inviterte ungdom fra hele Europa inn i naturforskningen. EDU-ARCTIC1 tilbød webinarer, eget oppslagsverk og interaktiv naturovervåkning på nettet, og lærere kunne fritt og uforpliktende plukke det som passet sin klasse. Prosjektet engasjerte mer enn 1200 naturfagslærere med elever fra 62 land. EDU-ARCTIC1 (2016-2019) videreføres nå i det nye prosjektet EDU-ARCTIC2 (2020-2021).

INAKTIV Sist oppdatert: 18.06.2021
Slutt: juni 2019
Start: mai 2016
Project image

Divisjon for skog og utmark

The Language of Climate

The aim of the project is to increase the awareness, knowledge and expertise of the society and particularly school children in the field of climate, climate change and adaptation to the climate change. An information campaign with practical experiments avd observation regarding climate change and adaption will be implemented. The project Klimata valoda - climate language, is based on three directions of action involving schools and youngsters as well as public in general.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.10.2018
Slutt: apr 2016
Start: jan 2015