Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

IMG_0825

Divisjon for matproduksjon og samfunn

NovelBaltic

The Baltic sea areas are full of NTFP. Several of these products are seen as very valuable, among others, in the Asian market. But close relationships with the cultivated species as well as misleading marketing of origin leads to risk of scams. In order to preserve food security and the quality stamp of the raw material, manufacturers and processors have a need for simple authentication methods to ensure genuine goods.

INAKTIV Sist oppdatert: 02.08.2021
Slutt: juni 2021
Start: jan 2019
Project image
Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR


De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.12.2022
Slutt: des 2020
Start: jan 2017
235028_Mizuna_None[1]

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning


Kuldetolerante grønnsaker er betegnelsen på grønnsaksvekster som overlever ei frostnatt eller fem. Vekstene har en naturlig utviklet beskyttelse mot kulde, og fortsetter sin vekst når temperaturen om dagen tillater det. Unike muligheter åpner seg til å utvide vekstsesongen til langt utpå høsten til tidlig vinter, eller overvintring og tidlig vår.  Det gir muligheter for «skuldersesonger» med mange fordeler som redusert næringstap fra jorda, større mangfold innen grønnsaker for forbruker, økt verdigrunnlag for dyrkere i en tid med ledig kapasitet og regionale muligheter for økt sysselsetting.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.04.2020
Slutt: feb 2018
Start: jan 2016