Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

235028_Mizuna_None[1]

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning


Kuldetolerante grønnsaker er betegnelsen på grønnsaksvekster som overlever ei frostnatt eller fem. Vekstene har en naturlig utviklet beskyttelse mot kulde, og fortsetter sin vekst når temperaturen om dagen tillater det. Unike muligheter åpner seg til å utvide vekstsesongen til langt utpå høsten til tidlig vinter, eller overvintring og tidlig vår.  Det gir muligheter for «skuldersesonger» med mange fordeler som redusert næringstap fra jorda, større mangfold innen grønnsaker for forbruker, økt verdigrunnlag for dyrkere i en tid med ledig kapasitet og regionale muligheter for økt sysselsetting.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.04.2020
Slutt: feb 2018
Start: jan 2016
Project image
Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway - NATFRUIT


Fruits are irreplaceable part of human diet with compounds beneficial for human health. Native fruits are even more important, since they represent germplasm for future, treasury of genes, a range of bioactive compounds, antioxidant capacity, metabolomic pattern and other traits desirable for breeding in the environment and climate changing and for healthy food. According to the Convention on Biological Diversity and other international agreements, there is a responsibility of each nation to conserve its own germplasm. Crop wild relatives and landraces of small fruit species will be assessed for their threat in wild habitats and conservation needs. Within the project, native and naturalised species of Czech and Norwegian flora will be revised in native sites, characterized morphologically, chemically and genetically in order to analyse their diversity, population divergence/similarity and to use them potentialy in crop breeding. Critically endangered glacial relic in Czech flora

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: apr 2017
Start: mai 2015