Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

DSC07634

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon


Jordbær er en av de mest sprøyteintensive kulturene i Norge og det gjøres hyppigere funn av plantevernmidler i norske jordbær enn i importerte jordbær. I 31 prøver av norske frilandsjordbær ble det i 2016 gjort 104 funn av soppmidler. Utgjør plantevernmiddelbruken i jordbærfelt i Norge en miljørisiko? 

INAKTIV Sist oppdatert: 20.05.2022
Slutt: des 2019
Start: mars 2017