Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Vegetasjonssoners effekt på avrenning av plantevernmidler

Foto: Roger Holten
INAKTIV SIST OPPDATERT: 02.09.2021
Slutt: mars 2021
Start: feb 2020

Vegetasjonssoner er et vanlig miljøtiltak i jordbruket for å redusere tap av jord og næringsstoffer til vann. Tiltaket har flere positive miljøeffekter, og det kan også ha positiv effekt på redusert tap av plantevernmidler. Vi trenger bedre kunnskap om tiltaket både for optimal utforming og hvilken effekt vegetasjonssoner kan ha for tilbakeholdelse av ulike plantevernmidler. Dette er nyttig også i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler.

Status Pågående
Start- og sluttdato 24.02.2020 - 31.03.2021
Prosjektleder Roger Holten
Prosjektansvarlig, NIBIO Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Totalt budsjett 750000

Bruk av vegetasjonssoner kan gis støtte fra regionale miljøprogram. Det er derfor av betydning hvilken effekt tiltaket kan ha mht. plantevernmidler, med tanke på utforming av virkemidler og vurdering av effekt.