Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Bedre kunnskap om persistens av klopyralid i norsk jord og planterest


Formålet med prosjektet er å redusere risiko for skade på planteproduksjon og miljø ved økt kunnskap om persistens og nedbrytingshastighet av klopyralid i norsk jord og planterest. Prosjektet vil etablere nedbrytingshastighet (DT50lab) og nedbrytingskinetikk for klopyralid i representative jordtyper for korn- og rapsdyrking med og uten planterest fra tre ulike klimasoner i Norge. Prosjektet undersøker hvorvidt nedbrytingen av klopyralid er langsommere i norsk jord sammenlignet med tilsvarende forsøk i jord fra varmere klima og hvorvidt nedmolding av sprøytet planterest er en effektiv metode for å få brutt ned klopyralid i norske jordtyper.

Aktiv Sist oppdatert: 23.05.2023
Slutt: juli 2024
Start: apr 2023
erfl-20200827-122223 (2)

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer


På oppdrag for Mattilsynet undersøker NIBIO forekomst av plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer på markedet i Norge i 2023. Undersøkelsene omfatter både norskproduserte og importerte vareslag og omfatter prøver av organisk gjødsel, organisk-mineralsk gjødsel, organiske jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier, inkludert kompostjord. Undersøkelsene skal bidra til å fremskaffe kunnskap om nivåer av plantevernmiddelrester i gjødselvarer generelt, og innhold av ugrasmidler i gruppen pyralider (klopyralid, aminopyralid) spesielt. Formålet er å sikre at organiske gjødselvarer på markedet i Norge ikke inneholder plantevernmiddelrester i nivåer som er skadelig for de plantevekstene produktene er markedsført for.

Aktiv Sist oppdatert: 26.05.2023
Slutt: apr 2024
Start: jan 2023