Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image

Divisjon for miljø og naturressurser

Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket


Prosjektet Klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluereklimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel. I prosjektet vil det undersøkeshvordan rådgivningstilbudet mottas av gårdbrukere, deres motivasjon for å benytte seg avklimarådgivning og tiltaksplaner, samt deres forventninger og behov knyttet til tjenesten. Det vilogså bli høstet erfaringer fra klimarådgivere. Resultatene fra prosjektet skal bidra til optimaliseringav rådgivningen.

Aktiv Sist oppdatert: 05.01.2022
Slutt: sep 2024
Start: des 2021
Stubbåker_KTG

Divisjon for miljø og naturressurser

Direktesåing og fangvekster for å bedre norsk jordhelse - effekter og muligheter (JorNor)


JorNor-prosjektet skal dokumentere og demonstrere effekter, samt metoder for etablering, av direktesåing og fangvekster i Norge. Vi vil undersøke i hvilken grad disse tiltakene kan bidra til å bedre bondens bruk av tid og ressurser, samt øke landbrukets klima- og miljøbidrag ved å bedre jordhelse og binde karbon i jord.

Aktiv Sist oppdatert: 17.01.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2021