Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

20220729_130311

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger


En blanding av sorter påvirker luftspredning av patogener gjennom ulike mekanismer. En av disse mekanismene er en «grenseeffekt»; patogen smitter en mottakelig sort, men klarer ikke å smitte naboplanter fra mer resistente sorter. Det er imidlertid lite kunnskap om sortsblanding av høsthvete og vårbygg under norske forhold. 

INAKTIV Sist oppdatert: 08.09.2022
Slutt: mars 2023
Start: mars 2022