Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Veksthus på tak i Bergen

Foto: Anna Birgitte Milford Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.11.2019
Slutt: okt 2019
Start: sep 2018

Veksthus på tak har flere potensielle fordeler for miljø og omsetning av bær og grønnsaker. I dette forprosjektet utredes mulighetene for å bygge veksthus på tak i Bergen.

Start- og sluttdato 01.09.2018 - 31.10.2019
Prosjektleder Anna Birgitte Milford
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Finansieringskilde Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling Vestland og Solheimsviken Næringspark

Når et veksthus bygges på tak kan bygningen og planteproduksjon få gjensidig nytte av hverandre med hensyn til energibruk og klimaregulering. I et urbant miljø kan nærhet til forbruker gi reduserte transportkostnader og gjøre det mulig å selge nyhøstete høykvalitetsprodukter. Veksthus på tak kan også ha sosiale funksjoner som opplæring om plantedyrking og styrket lokalt nettverk. Men et veksthus på tak må være økonomisk bærekraftig hvis det skal kunne holdes i drift.

I prosjektet legger vi fram og systematiserer eksisterende informasjon om bygging, drift og vedlikehold av veksthus på tak. Både økonomiske, sosiale og miljømessige effekter vurderes. Det innhentes informasjon gjennom litteratursøk, internettsider og kvalitative intervjuer med aktører med relevant erfaring med veksthus på tak.. Dette vil presenteres i en rapport som vil publiseres på NIBIO’s nettsider.

En viktig del av prosjektet er å bidra til nettverksbygging mellom relevante aktører, noe som kan legge til rette for at konkrete veksthusprosjekter settes i gang i Bergen. Prosjektgruppen er satt sammen av lokale aktører med interesse for veksthus på tak fra ulike innfallsvinkler: Arkitekter, gartnere, utbyggere, restaurantmedarbeidere og forvaltningsansatte. Forskerne som leder prosjektet har bakgrunn fra økonomi og plantefysiologi. Vi har flere møter i løpet av prosjektperioden, i tillegg til en studietur med besøk av veksthus på tak.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Anna Birgitte Milford.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Å bygge veksthus på tak i byer kan ha flere fordeler. Redusert avstand til forbrukere gir ferskere varer og mindre kostnader og forurensing forbundet med transport og lagring. Dette er spesielt viktig for byer som ligger langt fra der maten produseres. Veksthus i byer kan også gi den urbane befolkningen muligheten til å lære mer om hvordan mat dyrkes. Ved å bygge veksthus på tak istedenfor på bakken spares arealer som i stedet kan brukes til jordbruk, grøntområder eller andre typer boliger. Et veksthus på tak som er integrert med den øvrige bygningen, kan også utnytte varmen fra etasjene under, noe som vil være energibesparende.